Zašto je prestonica baš Vršac?

Ovo je vinski grad sa prebogatom istorijom vinarstva i vinogradarsta. Prvi pisani podaci datiraju još iz 1494. godine gde se spominje da je bure vršačkog vina prodato ugarskom kralju Vladislavu II za 10.5 dukata. Nekada su to bile najveće površine vinograda u Evropi, a danas sa 2000 ha najveće u Srbiji. Vršac krasi i treći po veličini podrum u Evropi, kapaciteta 34.000.000 litara.

Vinski red se novembra 2007. godine pridružio ”MBOSZ” Mađarskoj asocijaciji vinskih redova koja je član Svetske asocijacije, i tako svoje  ime ubeležio u spisak vinskih redova sveta.

Takođe, Red je maja 2009. godine potpisao sa vinskim redovima iz  Monora u Mađarskoj sporazum o prezentaciji i promociji evropske vinogradarsko-vinske kulture.

Vinski red je ostvario saradnju sa poznatim dramskim piscem Radomirom Šajtincem, koji je za potrebe nastupa pred publikom, napisao originalni dramski tekst o ”Viševinskom banatskom ručku”, u kom su na  poseban način opisana bogata banatska kuhinja i banatska vina.

Vinski  red  je 2010.  godine bio prisutan na Svetskom kongresu Vitezova vina, FICB, u Mađarskoj, gde je Red imao zvaničnog predstavnika.

Srbija je 2012. godine bila organizator   Svetskog kongresa vitezova vina, FICB, gde je predstavnik našeg vinskog reda bio domaćin tokom gostovanja Vitezova vina iz celog sveta opštini Vršac i dvorcu ”Kapetanovo”. Tom prilikom je predsednik Svetske asocijacije, Claude Joss, dodelio plaketu i medaljon Velikom majstoru B.V.R. Nikoli Cuculju.

U dane Berbe grožđa 2013. godine bili su nam gosti Vitezovi hrane i vina koji deluju u okviru ”Akademije mesa” sa portugalskog ostrva Madera na čelu sa gradonačelnikom najvećeg vinarskog grada na Maderi, Camara de Lobos, kojom prilikom je potpisan i protokol o saradnji.


Protokol bratimljenja i razmene između Madeiranske Akademije mesa - ”Gastronomskog  Bratstva  Madeire” zastupano od strane svog predstavnika Julian Gregorio da Silva Freitas i podjednako čuvenog  Vinskog Viteškog reda ”Sveti Teodor”, zastupan od strane predsednika Nikole Cuculj.

Oba entiteta, u duhu bratstva, potpisuju ovaj protokol bratimljenja, razmene i zajedničke saradnje o očuvanju, unapređenju i promociji kulture ispijanja vina, osobito belih vina tipa Rizling i jedinstvene gastronomije ostrva Madeira.

Od sada članovi oba bratstva mogu učestvovati u svim činovima koji slave božansku gastronomiju ostrva Madeira i svetu kulturu vina.

U radosti i prijateljstvu zastupnici potpisuju ovaj protokol na dan 21. septembra u gradu Vršcu, Srbija, kao podsetnik ovog značajnog momenta, kako bi naša deca, unuci i praunuci u budućnosti mogli da nastave poštovanje ovog dogovora.

Pio sam vino i oduševljavao se,
jer u vinu je najviše od svega sunca,
zato neka žive ljudi koji umeju spravljati vino
jer time u ljudske duše unose moć sunca.

Maksim Gorki